[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Gao's Chaos Cryptosystem AlgorithmNobuki Nakatuji wrote:
> 
> >
> >I will just repeat Prof. Choate's question, how do you generate Ch.
> >
> >
> Ch generate 
> 
> begin
> Xn+1=aXn(1.0-Xn)
> return Xn+1
> end

What does aXn(1.0-Xn) mean? That's what I do not understand.

> Do you understand Japanese ?

Nihongo ga dekimasen, wasuremashita:) 1991-ni benkyo simashita. Rosia-no
hito deshita, Amerika-de ikimashita.

Panikovsky-san nihongo-ga totemo dekimasu.

Yokunai hito ja
Nai noni do shite
Wasureta nijimu
Una sera de Tokyo, a-a

... that's a neat song I remember.

> If you understand Japanese,
> I will send theis of Gao's Chaos Cryptosystem to you.

I like C more.

	- Igor.